2014/124/EU: A Bizottság ajánlása ( 2014. március 7. ) a férfiak és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről EGT-vonatkozású szöveg