Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 260, 2 wrzesień 2011