Padomes Lēmums (1997. gada 16. decembris), kas attiecas uz protokola noslēgšanu par Monako Firstistes pievienošanos Alpu aizsardzības konvencijai