Sprawa C-110/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Oradea – Rumunia) – Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Artykuł 2 lit. b) — Pojęcie „konsumenta” — Umowa kredytu zawarta przez osobę fizyczną wykonującą zawód adwokata — Spłata kredytu zabezpieczona nieruchomością należącą do kancelarii prawnej kredytobiorcy — Kredytobiorca mający wiedzę niezbędną do oceny nieuczciwego charakteru warunku umowy przed jej podpisaniem]