Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 273, 19 październik 2005