Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1202 z dnia 22 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw