Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 152, 30 maj 2012