Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 14, 18 styczeń 2011