Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 112, 26 kwiecień 2006