Решение на Съвета от 20 септември 2011 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение