Sprawozdanie specjalne nr 23/2012 pt. „Czy w ramach działań strukturalnych UE skutecznie wspierano rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych?”