Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pregledu pridružitvenega sporazuma med EU in Mehiko (mnenje na lastno pobudo)