Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Αναθεώρηση της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ–Μεξικού» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)