Decyzja Rady (UE) 2015/1572 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Austrii