2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1572, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Austrijai atstovaujantis narys ir Austrijai atstovaujantis pakaitinis narys