Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 264, 12 sierpnia 2015