Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 42, 14 luty 2006