Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 299, 09 grudzień 2009