Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 322, 09 grudzień 2005