Sprawa C-596/12: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 lutego 2014 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zwolnienia grupowe — Pojęcie pracowników — Wykluczenie kategorii „dirigenti” — Dyrektywa 98/59/WE — Artykuł 1 ust. 1 i 2 — Naruszenie)