Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 34, 7 luty 2012