Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Malta (Zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) — COM/2015/20010