Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 84/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 lub Pediococcus pentosaceus DSM 23689 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt Tekst mający znaczenie dla EOG