Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie finansowania w 2013 r. działań w dziedzinie weterynarii związanych z polityką informacyjną Unii Europejskiej i wsparciem organizacji międzynarodowych oraz niektórymi środkami niezbędnymi do zapewnienia stosowania prawodawstwa dotyczącego żywności i pasz oraz zdrowia roślin