Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 juni 2013 betreffende de financiering voor 2013 van activiteiten op veterinair gebied in verband met het voorlichtingsbeleid van de Europese Unie en de ondersteuning door de Europese Unie van internationale organisaties en van diverse maatregelen om de toepassing te garanderen van de wetgeving op het gebied van voedingsmiddelen, diervoeder en plantgezondheid