Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 385, 14 grudzień 2012