Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 188, 19 lipiec 2011