Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 261, 7 października 2015