Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 104, 29 kwiecień 2005