Decyzja Komisji z dnia 08/07/2015 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7575 - IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS / ABERDEEN INFRASTRUCTURE / CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)