Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 lipca 2015 r.#Konstantinos Maïstrellis przeciwko Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias.#Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 96/34/WE – Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego – Klauzula 2.1 – Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego z powodu narodzin dziecka – Uregulowanie krajowe pozbawiające prawa do takiego urlopu urzędnika, którego małżonka nie pracuje – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Artykuł 2 ust. 1 lit. a) i art. 14 ust. 1 lit. c) – Warunki pracy – Dyskryminacja bezpośrednia.#Sprawa C-222/14. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 lipca 2015 r.