Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 276, 21 październik 2005