BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY Refleksje i scenariusze dla UE-27 do 2025 r.$