Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 329, 15 grudzień 2009