Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 176, 30 czerwiec 2006