Pisemne zapytanie E-008839/13 Zbigniew Ziobro (EFD) do Komisji. Metoda wskaźnikowo-aukcyjna oparta na tzw. benchmarkach wielopaliwowych