Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Przegląd strategii UE–Azja Środkowa: wkład społeczeństwa obywatelskiego” (opinia rozpoznawcza)