Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1008/2011 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 372/2013, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji