Pisemne zapytanie E-5758/09 skierował: Crescenzio Rivellini (PPE) do Komisji. Włoskie ogrody zoologiczne i europejska dyrektywa w sprawie ogrodów zoologicznych