TCMFG przeciwko Radzie Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 17 kwietnia 2013 r. # Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) przeciwko Radzie Unii Europejskiej. # Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające wobec Iranu w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej - Zamrożenie funduszy - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie. # Sprawa T-404/11. TITJUR