TITJUR nfon przeciwko Fon Wireless i OHIM Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 16 stycznia 2014 r. # nfon AG przeciwko Fon Wireless Ltd i Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrzengo (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Graficzny znak towarowy zawierający element słowny "nfon" - Sprzeciw właściciela graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego element słowny "fon" i słownego krajowego znaku towarowego FON - Oddalenie sprzeciwu przez izbę odwoławczą OHIM. # Sprawa C-193/13 P.