Pisemne zapytanie E-007594/13 Filip Kaczmarek (PPE) do Komisji. Fala emigracji syryjskich uchodźców do państw ościennych