Mål T-191/17: Talan väckt den 27 mars 2017 – Boehringer Ingelheim International mot kommissionen