Sprawa T-91/11: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2014 r. – InnoLux przeciwko Komisji [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Światowy rynek wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) — Porozumienia i uzgodnione praktyki w dziedzinie cen i zdolności produkcyjnych — Właściwość miejscowa — Sprzedaż wewnętrzna — Sprzedaż wyrobów gotowych zawierających produkty objęte kartelem — Jednolite i ciągłe naruszenie — Grzywny — Metoda zaokrąglania — Niegraniczone prawo orzekania]