Opinia rzecznika generalnego Reischl przedstawione w dniu 31 stycznia 1980 r.