Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 152, 18 czerwiec 2008