Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 039, 8 lutego 2014