Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 274, 10 listopad 2006