Pisemne zapytanie E-008263/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Komisji. Regiony a strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE