Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 287, 1 września 2015